.
Menu

Welkom!

 • Dit is de website van het Samenwerkingsverband Primair onderwijs  22-01 in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze. Het samenwerkingsverband is een vereniging van negen schoolbesturen van alle basisscholen in deze regio. Het samenwerkingsverband is dus interzuilair, wat betekent dat alle schoolbesturen zijn aangesloten.

  Doel : Basiskwaliteit staat voorop

  Het Samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.
  Je zou ook kunnen zeggen dat het Samenwerkingsverband zich tot doel heeft gesteld scholen te ondersteunen zodat alle kinderen op de aangesloten scholen zorg op maat krijgen
  Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. Daarom staat de basiskwaliteit van het onderwijs voorop in onze regio. De focus ligt op het ontwikkelen van een inhoudelijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de leerlingen. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk leerlingen naar het reguliere basisonderwijs, ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zo nodig schakelen basisscholen daarbij de expertise in van speciaal onderwijs en externe zorgpartners.

  Middelen inzetbaar op schoolniveau

  Het samenwerkingsverband realiseert kwalitatief goed onderwijs en efficiënt arrangeren naar de speciale voorzieningen zo veel mogelijk op schoolniveau. Dit betekent dat de bijbehorende middelen ook zo veel mogelijk op schoolniveau in eigen omgeving inzetbaar moeten zijn. Het samenwerkingsverband richt de bekostiging zo in dat basisscholen hun onderwijs kwalitatief ontwikkelen en minder vaak een beroep hoeven te doen op dure speciale onderwijsvoorzieningen. Indien het in het belang is van de ontwikkeling van een kind, begeleiden wij de leerling naar een speciale voorziening.

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Organisatie

CvT

Documenten

Nieuws

Contact

 • Coördinator SWV 22.01 PO R.Schenk
 • E-mailadres:  .
 • Telefoonnnummer: 06-26634694
 • Postadres: Laak 1, 9406 HX Assen