.
Menu

Leden van OPR

Wie

Onderwijs

Geleding

Voorzitter

Frank de Ronde

Regulier onderwijs

Oudergeleding

Overige leden

Sabina Glavimans

Speciaal (basis-) onderwijs

Personeelsgeleding

Jiska van Hall

Speciaal (basis-) onderwijs

Personeelsgeleding

José Ubels

Speciaal (basis-) onderwijs

Personeelsgeleding

Gea van Heuveln

Speciaal (basis-) onderwijs

Oudergeleding

vacature

Speciaal (basis-) onderwijs

Oudergeleding

Herma Groen

Regulier onderwijs

Personeelsgeleding

vacature

Regulier onderwijs

Personeelsgeleding

vacature

Regulier onderwijs

Personeelsgeleding

Jaap van der Heijdt

Regulier onderwijs

Oudergeleding

vacature

Regulier onderwijs

Oudergeleding

vacature

Regulier onderwijs

Oudergeleding

terug naar boven

Organisatie

CvT

Documenten

Nieuws

Contact

  • Coördinator SWV 22.01 PO R.Schenk
  • E-mailadres:  .
  • Telefoonnnummer: 06-26634694
  • Postadres: Postbus 109, 9410 AC Beilen